Komplexný sprievodca najväčších prešľapov pri pracovnom pohovore

Platí pre uchádzačov o zamestnanie aj brigádnickú stáž

Po nedávnych skúsenostiach v roli personalistu som si dovolil spísať zoznam vecí, ktoré diskvalifikújú uchádzačov o zamestnanie alebo stáž. Áno, aj zamestnanie aj stáž dávam na rovnakú úroveň. Pretože niektoré chyby pri pohovore na stáž sa opakujú pri pohovoroch do trvalého zamestnania. Okrem toho je stáž istým druhom zamestnania (viem, že nie všade).

1. Seriózny mail nie je nikus333@email.xyz

Pozorujem zlepšenie v tomto bode, ale stále sa nájde pár príkladov. Budú ťa vnímať seriózne, ak sa tak budeš prezentovať.

2. Sprievodné slovo je základná slušnosť

Ak pošleš prázdny e-mail len s prílohou, ver tomu, že nikto si prílohu nebude čítať. Rovno ťa zaradia do priečinka NIE. Budeš mať šťastie, ak niekto vôbec odpíše.

3. Personalisti milujú PDF, a vedia prečo

Raz som dostal žiadosť a v prílohe boli 3 súbory v 3 rôznych formátoch. Áno, musel som použiť 3 rôzne aplikácie na ich otvorenie. Čas to teda nešetrí a šance na úspech uchádzača nezvyšuje.

Používaj PDF! Je to ten najkrajší a najjednoduchší formát pre takéto záležitosti.

4. Zabi Enter! Prázdne riadky nikomu nepomôžu

Najlepšie životopisy sú tie, ktoré sa zmestia na jedna stranu A4. Radšej daj menšie písmo, ale šetri strany a “neenteruj” prázdne riadky.

5. Ak pýtajú životopis a motivačný list, tak jedno nestačí

Tak sa na to ešte raz pozrime. V inzeráte sa píše, pošlite životopis a motivačný list. Príde len životopis. Takže motivácia nulová?

Druhý extrém som zažil, keď niekto napísal len e-mail, bez akýchkoľvek príloh, pričom boli jasne uvedené. Nechápem. Nepochopím…

6. Ak nemáš profi fotku, tak ju neposielaj, a vlastne ani vtedy

Posielať fotku neodporúča nikto. Ak pošleš zlú, pokazíš prvý dojem predtým, než by ťa niekto reálne stretol. Ak pošleš naozaj dobrú, tak to tiež nie je výhra. Ruku na srdce. Vyzeráš v skutočnosti tak ako na tej fotke? Nie. Tak prvý dojem je opäť v ťahu.

7. Na experimenty s typografiou sú hodiny kaligrafie

Kreatívnych životopisov som videl véééľa. Tie dobré mali jedného spoločného menovateľa — minimalizmus. Boli jednoduché a prehľadné. Tie zlé mali vždy zlý font, v zlej farbe na zlom pozadí a boli objemné.

Menej je niekedy viac, vlastne vždy

8. Prečo si nechávaš dôležité info až na pohovor?

Všetky relevantné schopnosti uveď do životopisu. Tu je výsledok výskumu, ktorý ukazuje, na čo všetko (a je toho veľmi málo) pozerá personalista, keď má v ruke tvoj životopis. V motivačnom liste sa musíš predať: Prečo práve ty?

9. Najhoršie je povedať: Robili sme marketing

Uveď konkrétne projekty a popíš svoju rolu v nich. Odporúčajú to profíci z Google a mnohí ďalší. Musíš svoje schopnosti zasadiť do kontextu. Na čom si pracoval, čo si dosiahol a ako si to urobil. Čím si konkrétnejší, tým naberáš na hodnote.

Image for post
Image for post

10. Pýtaj sa, až keď ani Google nebude poznať odpoveď

Príklad: Aká je najbližšia zastávka pri vašom office? (otázka zo života, áno aj taká padla). Predtým, než sa hocičo spýtaš kontaktnej osoby, dobre si predtým rozmysli, či ti nevie odpovedať Google.

11. Príď načas, ani príliš skoro nie je dobre

Neprísť neskoro je staré známe pravidlo. No rovnako je problémom príliš skorý príchod. Nikdy nie skôr ako 10 minút.

12. Ak budeš meškať, aspoň sa uisti, že vieš kam ideš

V mestách je to najmä MHD, ktorá pravidelne sklame človeka. Stane sa. No keď i po meškaní zvoní telefón a v ňom sa ozve otázka Kde to vlastne sídlite? opäť to neveští nič dobré o uchádzačovej budúcnosti.

13. Na prvý dojem máš jediný pokus

Dobre sa priprav na prvé stretnutie — pozdrav, reč tela, small talk. Prvý dojem je dôležitý.

14. Pokora pred sebavedomím

Áno, sebavedomie je dôležité. No najskôr ukáž svoju pokornú stránku, až potom tú sebavedomú. Znie to ako múdrosť z Karate Kida, ale je to tak. A je to vždy sympatickejšie.

15. Nemáš o sebe čo povedať?

Priprav si úvod, na každom pohovore je to rovnaké. Požiadajú ťa: Predstav sa nám. Veľa ľudí sa tvári prekvapene, pritom je to bežná prax. Ak o sebe nevieš povedať ani 3 súvislé vety, nie je to dobré znamenie.

16. Aspoň jeden cudzí jazyk

To azda nie je tak veľa. Stačí jeden a ovládať ho na konverzačnej úrovni. Nikto nechce vidieť tvoje certifikáty, i keď je fajn ich mať.

17. Doprovod patrí k lekárovi, nie na pracovný pohovor

Asi nemusím písať, ako to vyzerá, keď namiesto jedného človeka (uchádzača) sa zjavia v dverách dvaja ľudia.

18. Keď nastane trápne ticho

Priprav si otázky, ktoré sa spýtaš. Aspoň jednu. Nenastane trápne ticho a bude to znak toho, že sa zaujímaš a chceš vedieť viac.

Napriek mojim snahám, verím, že zoznam nie je kompletný. Budem rád za každé doplnenie a dúfam, že niekomu pomôže. Koho by zaujímalo, čo si myslím a o čom píšem, nájdeš ma na Twitteri ako @davidtvrdon.

Written by

Journalist / newsletter writer / podcast producer • 📩 weekly tech & media newsletter: https://fwiw.substack.com/welcome • 🌐 info: https://davidtvrdon.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store